U verblijft onrechtmatig in Nederland en stelt dat u Nederland niet kunt verlaten vanwege uw familie- en gezinsleven. Hiervoor is vereist dat uw bewijsmiddelen kan overleggen waaruit de familierechtelijke relatie tussen u en de referent blijkt en bewijsmiddelen waaruit blijkt hoe u invulling geeft aan het gezinsleven met de referent.

In artikel 8 EVRM procedures spelen naast vreemdelingenrechtelijke factoren eveneens familierechtelijke aspecten een rol, zoals het opstellen van een omgangsregeling. Taspinar Advocatuur heeft alle deskundigheid in huis om u juridisch bij te staan in uw procedure in beide rechtsgebieden.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via ons contactformulier of bel ons op 020 620 0015.