Het beëindigen van een huwelijk is zwaar: U krijgt te maken met heftige emoties en een intense echtscheidingsprocedure. De zaken liggen nóg complexer als u ook in Marokko bent getrouwd. U kunt dan wel scheiden in Nederland, maar de echtscheidingsbeschikking wordt daarmee nog niet automatisch erkend in Marokko. Om uw huwelijk ook in Marokko te ontbinden heeft u een advocaat nodig die gespecialiseerd is in het Marokkaans familierecht en grenzeloos scheiden. Taspinar Advocatuur helpt u de juiste documenten te verzamelen, zodat de beschikking bij de familierechtbank in Marokko zo vlot mogelijk kan plaatsvinden. Zo kunnen u en uw ex-partner afzonderlijk door met het leven. In Nederland én in Marokko.

De Marokkaanse echtscheiding
Bent u gescheiden voor de Nederlandse wet? Dan bent u nog steeds getrouwd voor de Marokkaanse wet. Hierdoor worden afspraken die hier gemaakt zijn, niet zomaar aangenomen in Marokko. De reden van de echtscheiding moet volgens het Marokkaans recht gegrond zijn (Mudawannah). Sinds 2004 is het gelukkig mogelijk om een huwelijk te ontbinden op basis van duurzame ontwrichting, op initiatief van zowel de man als de vrouw. Ook kan er gezamenlijk worden verzocht tot scheiden (op basis van onderlinge toestemming).

Voor 2004 was dat wel anders: een man kon destijds de scheiding aanvragen zonder dat zijn vrouw hier iets over te zeggen had. Zij moest wel geïnformeerd worden over deze zogenaamde verstoting, maar had verder weinig tot geen rechten. Dit werd in Nederland niet geaccepteerd. Alleen als de vrouw zelf verzocht om verstoten te worden. En wilde een vrouw zelf een verzoek tot echtscheiding indienen, dan was dit immens lastig: dit moest namelijk in het bijzijn van 24 moslimgetuigen geschieden. De huidige wetswijzigingen maken het dus makkelijker voor Marokkaanse vrouwen om te scheiden.

De echtscheidingsprocedure verloopt meer en meer gelijk voor zowel de vrouw als de man, al moet de vrouw in haar verzoek tot scheiden nog steeds goed kunnen aantonen dat haar man haar bijvoorbeeld niet goed heeft onderhouden of dat de man heeft ingestemd met de verstoting (ook wel ‘tamliek’ genoemd).

Erkenning Marokkaanse echtscheiding in Nederland en vice versa
Getrouwd in Marokko? Scheiden is mogelijk, maar de Burgerlijke Stand toetst wel of het huwelijk überhaupt voldoet aan de Nederlandse wetgeving. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de vrouw heeft ingestemd met het huwelijk. Zo erkent de Nederlandse wet een Marokkaanse echtscheiding.

Wilt u dat uw scheiding ook in Marokko erkend wordt, dan zullen we de echtscheidingsdocumenten laten vertalen door een beëdigde tolk in het Arabisch. Als de akte vertaald is, wordt deze bekrachtigd door een officiële instantie (oftewel: gelegaliseerd).

Voordat de akte naar Marokko wordt gestuurd, moet deze afgestempeld worden door onder meer  het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tenslotte stempelt het Marokkaanse Consulaat de akte af. Hierna wordt deze in behandeling genomen door de Marokkaanse rechter. Deze bekijkt ook of het huwelijk wordt ontbonden op basis van redenen volgens de Mudawannah.

Contact met Taspinar
De rol die een advocaat speelt in een echtscheidingsprocedure is, zoals u nu weet, behoorlijk groot. Wilt u uw echtscheidingsprocedure in Nederland én Marokko afwikkelen, schakel ons dan in. Neem contact op met onze advocaten om uw zaak te bespreken.