U raakt uw baan kwijt.
Wegens langdurige ziekte, of om een andere reden. Een ontslag komt nooit gelegen, en brengt stress en onzekerheid met zich mee. Wat moet u doen als uw baas een vaststellingsovereenkomst (oftewel beëindigingsovereenkomst) voorstelt? Wat moet daar precies in komen te staan? Taspinar is gespecialiseerd in arbeidsrechtszaken, en kan u daarom gedegen hulp bieden bij het beoordelen van de overeenkomst, zodat u krijgt waar u recht op heeft.

De definitie van een vaststellingsovereenkomst

We snappen dat u met vragen zit. Want wat is nou de exacte betekenis van een vaststellingsovereenkomst? Concreet gaat het om een overeenkomst tussen de werknemer en de werkgever, waarin de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt geregeld. Essentieel is dat uw werkgever het initiatief neemt voor de beëindiging van uw contract, dit in verband met uw WW-uitkering.

Wanneer krijgt u een vaststellingsovereenkomst?

Als besloten is dat uw vaste contract wordt ontbonden, zal uw werkgever een vaststellingsovereenkomst aanbieden. Dit kan te maken hebben met een langdurige ziekte, maar ook met het zogenaamde ‘ontslagbijltje’ door bezuinigingen binnen de organisatie. Het ontslag is in geen geval gewenst, maar als het toch gebeurt, kunt u er beter zeker van zijn dat u genoeg ontslagvergoeding meekrijgt én dat uw werkgever een positief getuigschrift afgeeft. Het is belangrijk dat de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst u geen verwijt treft, zodat het u niet extra moeilijk gemaakt wordt in de toekomst. U moet het eens zijn met alle afspraken in de vaststellingsovereenkomst. Helaas is dit vaak niet meteen het geval. Ons advies is dat u de overeenkomst laat checken door een advocaat voordat u een handtekening zet. Laat ons onderhandelen met uw werkgever voor het beste resultaat.

Moet u een vaststellingsovereenkomst tekenen?

Nee, u bent niet verplicht om een vaststellingsovereenkomst bij ziekte of bezuinigingen te ondertekenen. Ook moet uw werkgever u wijzen op de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

Waar moet een vaststellingsovereenkomst aan voldoen?

Kort gezegd moet een vaststellingsovereenkomst goede, acceptabele afspraken bevatten omtrent uw ontslagvergoeding, de reden van uw ontslag, uw vertrekdatum en het vervallen van een eventueel opgenomen concurrentiebeding. Wij kunnen al deze voorwaarden in de vaststellingsovereenkomst controleren.

Wilt u hulp bij het onderhandelen over uw beëindigingsovereenkomst? Neem dan gerust contact met ons op. Wij nemen u graag wat zorg uit handen, zodat u meer ruimte hebt om deze grote verandering te verwerken.