Naast een ondertoezichtstelling kan uw kind tevens uit huis worden geplaatst. Waarschijnlijk bent u dan al eerder in aanraking gekomen met Bureau Jeugdzorg wegens een opgelegde ondertoezichtstelling (OTS). U heeft al een tijdje een gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg aan de keukentafel gehad, maar toch is de rechter van overtuiging dat een uithuisplaatsing noodzakelijk is. Hierdoor volgt de kinderbeschermingsmaatregel: een uithuisplaatsing.

U heeft als ouder de mogelijkheid om een uithuisplaatsing aan te vechten.Taspinar Advocatuur beschikt over jarenlange ervaring op dit gebied en kan u tijdens deze procedure bijstaan. Als een kinderbeschermingsmaatregel onoverkoombaar is, dan wilt u de duur van de uithuisplaatsing toch het allerliefst beperken? Daar helpen wij u bij.

Wat betekent dit voor u?

Bij een uithuisplaatsing gaat het kind tijdelijk ergens anders wonen, bijvoorbeeld in een tehuis of bij een pleeggezin. Bureau Jeugdzorg houdt toezicht op het kind en het gezin.

Er zal eerst worden gekeken of uw kind binnen het zogenaamde ‘netwerkgezin’ terecht kan bij opa’s en oma’s of bijvoorbeeld een tante. Is dit niet het geval, dan wordt er gekozen voor een pleeggezin. In extreme gevallen komt uw kind terecht in een jeugdzorginstelling. De maatregel heeft eerst een maximale duur van 12 maanden, waarna telkens opnieuw beoordeeld wordt of uw kind weer naar huis kan komen. Deze procedure kan jaren lang duren. Taspinar Advocatuur staat voor u klaar om u te ondersteunen tijdens deze lange procedure.

Taspinar Advocatuur is gespecialiseerd in de complexe zaken, waaronder uithuisplaatsingen. Neem contact met ons op voor meer juridische informatie en antwoorden op uw vragen over een uithuisplaatsing.

Bekijk hieronder onze uitspraken:

Gerechtshof Amsterdam d.d. 20 oktober 2015 betreffende het hoger beroep tegen de machtiging tot uithuisplaatsing;

Gerechtshof Amsterdam d.d. 14 juli 2015 betreffende het hoger beroep tegen de machtiging tot uithuisplaatsing.