Wanneer een werknemer in dienst treed is het gebruikelijk een proeftijd af te spreken. De proeftijd dient is een periode waarin een werknemer kan zien of een functie bij hem of haar past en waarin een werkgever kan beoordelen of de desbetreffende werknemer een aanwinst is voor het bedrijf. De proeftijd moet aan de volgende eisen te voldoen:

 • De proeftijd dient schriftelijk vastgelegd te worden.
 • Een proeftijd mag maximaal twee maanden
 • De proeftijd hoort voor beide partijen gelijk te zijn.

Er komen heel wat juridische aspecten bij een proeftijd kijken, die door zowel werkgever als werknemer in acht genomen dienen te worden. Zowel werknemer als werkgever dient er rekening mee te houden:

 • Dat er andere regels gelden m.b.t. de proeftijd van werklieden en bedienden.
 • Er een aantal zaken gewijzigd zijn in de WWZ na 1 juli 2015 (Wet Werk en Zekerheid), die van invloed kunnen zijn op de juridische aspecten omtrent de proeftijd.
 • In arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd met een duur van 6 maanden of minder kan vanaf 1 januari 2015 geen proeftijd meer worden overeengekomen.
 • Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan 6 maanden kan wel een proeftijd worden overeengekomen. Proeftijd van ten hoogste 1 maand is        toegestaan als de overeenkomst is aangegaan voor korter dan 2 jaar. Proeftijd van twee maanden is toegestaan indien de overeenkomst is aangegaan voor 2 jaar of langer.
 • Wanneer de vaardigheden en verantwoordelijkheden gelijk blijven is een proeftijd in opvolgende arbeidsovereenkomsten verboden.
 • Alle afspraken in de arbeidsovereenkomst over een proeftijd die in strijd zijn met het bovenstaande zijn niet geldig (nietig).

Belangrijke juridische aspecten proeftijd voor werknemer

 • Wat betekent de proeftijd voor u als werknemer en wat zijn uw rechten en plichten?
  Er mag niet gediscrimineerd worden tijdens de proeftijd. Een zwangere vrouw tijdens de proeftijd mag niet ontslagen worden.
 • De proeftijd kunt u opzeggen wanneer de werkplek en/of de werkzaamheden u niet bevallen.
 • Wanneer uw werkgever u ontslaat tijdens de proeftijd, kunt u een schriftelijke verklaring aanvragen, om zo te toetsen of het ontslag in strijd is met het discriminatieverbod.
 • U dient eerst de arbeidsovereenkomst te tekenen met de proeftijdclausule, alvorens u begint met de werkzaamheden binnen het bedrijf te verrichten.

Belangrijke juridische aspecten proeftijd voor werkgever

 • Wat zijn de rechten en plichten voor u als werkgever wanneer het op de proeftijd aankomt?
  U kunt geen proeftijd instellen voor een werknemer die reeds voor langere tijd werkzaamheden heeft verricht, zoals een uitzendkracht.
 • U hoeft geen ontslagvergunning aan te vragen tijdens de proeftijd. Wel kan u verzocht worden een verklaring op te stellen.
 • Bij zowel een jaarcontract als een contract voor bepaalde tijd of lange duur, geldt een proeftijd van maximaal twee maanden.
 • Het is raadzaam de overeenkomst te tekenen, voordat een werknemer begint met werken. Wanneer u hiermee wacht, zult u minder snel in uw recht staan een werknemer te ontslaan, wanneer deze onbekwaam gedrag heeft vertoond tijdens de werkzaamheden voor het tekenen van het contract.

Wilt u meer weten over wat juridische aspecten bij de proeftijd voor u betekenen? De advocaten bij Taspinar Advocatuur zijn betrokken, zakelijk en gespecialiseerd in arbeidsrecht. Met jarenlange ervaring kunnen zij u, werknemer of werkgever, de ideale advocaat bieden die u juridische ondersteuning biedt met betrekking tot de proeftijd. Neem contact op voor persoonlijk advies over de juridische aspecten tijdens de proeftijd.