Ontslag is in de meeste gevallen een onaangename kwestie, voor zowel werknemer als werkgever. Wellicht zijn er spanningen op de werkvloer, functioneert een werknemer niet naar behoren of is er sprake van reorganisatie. Er kunnen heel wat redenen zijn voor een dreigend ontslag. In alle gevallen is het belangrijk dat zowel de belangen van de werknemer als werkgever behartigd worden, om zo op goede voet verder te kunnen. De rol van een advocaat bij de ontbinding van een arbeidsovereenkomst kan van groot belang zijn.

Er zijn drie gebruikelijke procedures voor ontslag:

1. Ontslag met wederzijds goedvinden, via een vaststellingsovereenkomst.

2. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter.

3. Ontslag via het UWV.

Rol advocaat bij ontbinding arbeidsovereenkomst, voor de werknemer

Wanneer er een ontslag dreigt, is het fijn een gespecialiseerde advocaat aan uw zijde te hebben die opkomt voor uw rechten en belangen. Zo kan een advocaat u bijvoorbeeld adviseren en bijstaan met de volgende zaken:

  • Bij de beeindiging van de arbeidsovereenkomst via een vaststellingsovereenkomst, kan een advocaat opkomen voor uw belangen en zorgen dat de juiste regeling getroffen wordt. In de vaststellingsovereenkomst worden o.a. de datum van opzegging en de vergoeding opgenomen. Tevens kan een advocaat u bijstaan wanneer u het niet eens bent met het ontslag, bijvoorbeeld wanneer uw werkgever het arbeidscontract wilt ontbinden tijdens ziekte of zwangerschap.

Rol advocaat bij ontbinding arbeidsovereenkomst, voor de werkgever

Als werkgever staat u voor de moeilijk keuze één van uw werknemers te moeten laten gaan. Wellicht ziet u geen verdere toekomst meer voor uw werknemer binnen uw organisatie of bent u als bedrijf in een lastige situatie beland. Een gespecialiseerde advocaat kan u bijstaan en juridische hulp bieden bij o.a. de volgende punten:

  • Een advocaat kan u helpen met het opstellen van een vaststellingsovereenkomst, waarin uw belangen als werkgever ook centraal staan.
  • Een advocaat speelt een belangrijke rol bij het ontbinden van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter.
  • Ook kan een advocaat u helpen met de ontslagprocedure via het UWV, In de uitzonderlijke gevallen van een gewenst ontslag tijdens ziekte of zwangerschap, kan een advocaat opkomen voor uw belangen als werkgever.
  • Een advocaat kan u helpen uitzoeken wat de wijzingen in de Wet Werk en Zekerheid (wwz) na 1 juli 2015 voor u betekenen.

De advocaten bij Taspinar Advocatuur zijn betrokken, zakelijk en gespecialiseerd in arbeidsrecht. Neem contact op voor persoonlijk advies over de rol van een advocaat bij de ontbinding van een arbeidsovereenkomst.