De ontslagvergoeding – Hoe gaat dit in zijn werk?

Een arbeidsconflict is voor zowel werkgever als werknemer een moeilijke kwestie. Het staat een positieve sfeer binnen de organisatie in de weg en belemmert het dagelijks functioneren, zowel op de werkvloer als mogelijk privé. Beide partijen willen gerechtigheid waarbij hun belangen behartigd worden om zich weer te kunnen focussen op de toekomst.

Wanneer er sprake is van ontslag via de kantonrechter en de ontbinding van de arbeidsovereenkomst een feit wordt, komt de ontslagvergoeding ter sprake. Of een werknemer recht heeft op een ontslagvergoeding hangt af van de mate van verwijtbaarheid van werkgever. Ook kan het zijn de verwijtbaarheid van ontslag bij de werknemer ligt, met als resultaat dat deze een vergoeding moet betalen aan de werkgever.

Ontslagvergoeding werknemer

Als werknemer kunt u recht op een ontslagvergoeding hebben wanneer er sprake is van een ontslag:

 • Door een bedrijfseconomische redenen (verhuizing of reorganisatie)
 • Door een verstoorde werkverhouding, veroorzaakt door de werkgever
 • Waarbij er een werknemer niks te verwijten valt

In het kort, u heeft recht op ontslagvergoeding als de werkgever verwijtbaar is voor het ontslag. De hoogt en duur van de ontslagvergoeding wordt gebaseerd op:

 • De leeftijd van de werknemer
 • Aantal dienstjaren
 • Persoonlijke omstandigheden en kansen op de arbeidsmarkt

Als werknemer heeft u wellicht een aantal vragen waarbij het prettig zou zijn ondersteund te worden door een ervaren advocaat:

 • Hoe zit het met een ontslagvergoeding na ziekte?
 • Heeft u recht op een werkeloosheidsuitkering na een ontslagvergoeding?
 • Wat gebeurt er met uw ontslagvergoeding als de werkgever geen geld heeft?

Wij zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en helpen u graag.

Neem contact op voor persoonlijk advies over zaken omtrent de ontslagvergoeding.

Ontslagvergoeding werkgever

Als werkgever kan het zijn dat u aan uw werknemer een ontslagvergoeding verschuldigd bent. Wellicht bent u het niet eens met de hoogte of de duur van de ontslagvergoeding of heeft u een aantal vragen die u graag beantwoord ziet:

 • Wat als de werkgeverslasten door de ontslagvergoeding te hoog zijn?
 • Kunt u in dat geval de ontslagvergoeding aanvechten?
 • Wat houdt de werkgeversheffing bij ontslagvergoeding precies in?
 • Wat is er veranderd m.b.t. de ontslagvergoeding na 1 juli 2015?

Ook kan het zijn dat u als werkgever recht heeft op een ontslagvergoeding wanneer de werknemer verwijtbaar is voor het ontslag. Dit is bijvoorbeeld het geval als:

 • De werknemer heeft gezorgd voor een verstoorde werkverhouding
 • Een werknemer de arbeidsovereenkomst wilt ontbinden voor bepaalde tijd, waardoor de werkgever nieuw personeel dient aan te nemen.

In beide gevallen is het fijn om iemand aan uw zijde te hebben die uw belangen behartigt, het lastige werk uit handen neemt en ervoor zorgt dat de ontslagvergoeding rechtvaardig is.

Taspinar Advocatuur is betrokken, zakelijk en gespecialiseerd in arbeidsconflicten. Met jarenlange ervaring kunnen zij u, werknemer of werkgever, de ideale advocaat bieden die opkomt voor uw rechten en belangen. Neem contact op voor persoonlijk advies over zaken omtrent de ontslagvergoeding.