Jeugdinstellingen zoals de Jeugdbescherming kunnen u een schriftelijke aanwijzing opleggen. Deze kan namens uw voogd aan u en/of uw minderjarige kind gericht zijn. De aanwijzing kan u verplichten om een bepaalde afspraak na te komen. Deze afspraak kan van alles inhouden, maar heeft in ieder geval altijd betrekking op de verzorging en opvoeding van uw kind. Is er onlangs een schriftelijke aanwijzing aangekondigd via uw gezinsvoogd? Dan kunt u de hulp van een advocaat goed gebruiken. Samen kunnen wij ons voorbereiden op de aanwijzing en alle vervolgstappen.

 

Meer over de schriftelijke aanwijzing
Zoals we hierboven al kort vertelden, gaat een aanwijzing altijd over de verzorging en opvoeding van uw kind. De meeste aanwijzingen gaan over de omgang. Het is een afspraak die u (en eventueel uw kind) verplicht om een bepaalde actie te ondernemen. Of juist om iets te laten. Bent u het hier niet mee eens, dan kunnen we de kinderrechter vragen om een vervallenverklaring van de schriftelijke aanwijzing. Dit klinkt ingewikkeld, maar het komt er eigenlijk op neer dat u samen met uw advocaat een verzoek opstelt om de aanwijzing te laten vervallen. Wordt de aanwijzing verkeerd gebruikt, bijvoorbeeld om u psychologische hulp te laten zoeken, dan is dit in strijd met de wet en kan de aanwijzing door middel van een beroepsprocedure vernietigd worden.

Negeren is helaas geen oplossing

De aanwijzing heeft geen vrijblijvend karakter: u bent dus echt verplicht om de afspraak op te volgen wanneer deze niet vervalt. Ook kan de jeugdinstelling bij de Rechtbank een verzoek indienen tot bekrachtiging van de schriftelijke aanwijzing. Hierdoor mag een dwangmiddel toegepast worden. Houdt u of uw kind zich niet aan de schriftelijke aanwijzing, dan kunt u een dwangsom of omgangsbeperking opgelegd krijgen. Een schriftelijke aanwijzing negeren is dus geen optie.

 

Dit kunt u nu al doen
Zet alvast uw gedachten op een rijtje: bent u het gedeeltelijk of volledig oneens met de aanwijzing? Waarom bent u het oneens met de opdracht die u wordt opgelegd? Hoe ziet uw ideale situatie eruit? Nadat u de schriftelijke aanwijzing heeft ontvangen, heeft u namelijk maar 14 dagen de tijd om een verzoek tot vervallen in te dienen. Het is dus belangrijk dat u zo snel mogelijk de hulp inschakelt van uw advocaat.

Wij staan klaar voor u

Taspinar Advocatuur is gespecialiseerd in familierecht en staat u graag bij in deze vervelende situatie. Neem gerust contact met ons op om uw zaak onder onze aandacht te brengen en de vragen te stellen waar u mee zit. Zo kunnen we meteen actie ondernemen wanneer de schriftelijke aanwijzing bij u op de mat valt.