Het ondenkbare gebeurt: uw kind wordt onder toezicht geplaatst. Dit heet een ondertoezichtstelling (OTS). Een ondertoezichtstelling wordt door de rechter opgelegd in het belang van uw kind als het vermoeden bestaat dat uw kind geestelijk of lichamelijk lijdt onder zijn/haar gezinssituatie. Bureau Jeugdzorg komt in beeld en zal zich mengen in het gezinsleven.

Taspinar Advocatuur kan u in deze situaties bijstaan en u precies uitleggen wat de betekenis van een ondertoezichtstelling is, zodat u goed voorbereid bent.

Wat houdt een OTS in?

Een ondertoezichtstelling is een maatregel die ervoor zorgt dat u als ouder het gezag over uw kind moet delen met een gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg zal bij u thuis komen en beoordelen hoe het verder moet met de opvoeding van het kind.

Een OTS kan lang voortduren waardoor u jaren lang bijstand nodig heeft. Een OTS heeft een maximale duur van 12 maanden, waarna telkens opnieuw beoordeeld wordt of u in staat bent uw kind op een veilige en goede manier op te voeden.

U zit niet te wachten op die bemoeienis, dat begrijpen wij. Het is moeilijk om een buitenstaander in uw gezin te accepteren als gezinsvoogd, maar het is noodzakelijk dit wel te doen. Als u eenmaal in aanraking komt met Bureau Jeugdzorg zult u op uw hoede moeten zijn en is het van belang te weten wat uw rechten zijn. Maar onthoudt dat een ondertoezichtstelling een lichte maatregel is en dat er geen sprake is van een uithuisplaatsing. Het kind blijft gewoon bij u thuis wonen.

Taspinar Advocatuur is gespecialiseerd in complexe OTS-zaken en staat u graag bij gedurende deze procedures. Wilt u met een van onze advocaten tot de gewenste oplossing komen? Neem direct contact op voor advies en voor meer juridische informatie en antwoorden op uw vragen over een OTS.

Bekijk hieronder onze uitspraken:

Gerechtshof Amsterdam d.d. 8 december 2015 betreffende hoger beroep tegen de kinderbeschermingsmaatregel ondertoezichtstelling.