In aanraking komen met Bureau Jeugdzorg is verre van fijn. Uw kind staat misschien onder toezicht van Jeugdzorg of wordt zelfs uit huis geplaatst. Als daar nog meer problemen met Jeugdzorg bovenop komen, wordt de situatie emotioneel nog zwaarder. Hierdoor wordt het moeilijker om zelf goed om te gaan met alle gebeurtenissen. Wel zo prettig als u dan een advocaat heeft ingeschakeld die voor u in de bres kan springen. Wij van Taspinar Advocatuur zijn gespecialiseerd in complexe zaken en het ondersteunen van ouders als het na een ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing aankomt op ontheffing of ontzetting uit het ouderlijk gezag.

Kind weggehaald door Jeugdzorg

Als uw kind wordt weggehaald door Jeugdzorg, schieten er duizenden vragen door uw hoofd. De grootste vragen zijn misschien wel: ‘Wanneer kunnen ze me mijn kind afnemen?’ en ‘Hoe heeft het zo ver kunnen komen?’ Meestal is het zo dat het kind onder toezicht heeft gestaan van Jeugdzorg vanwege persoonlijke problemen bij ouders of het kind dan wel slechte leefomstandigheden die invloed hebben op het welzijn en de ontwikkeling van uw kind. Als daarna nog altijd het vermoeden bestaat dat uw kind geestelijk of lichamelijk lijdt onder de problematische gezinssituatie, kan er besloten worden tot uithuisplaatsing. Is de situatie na deze maatregelen niet veranderd, dan kan de Raad voor de Kinderbescherming een verzoek tot beëindiging van het ouderlijk gezag indienen. U kunt zich hiertegen verweren. De hulp van een advocaat is dus essentieel wanneer u passend op het verzoek wilt reageren.

Wanneer spreken we van ontheffing en ontzetting uit de ouderlijke macht?

Als u uit het ouderlijk gezag ontheven of ontzet wordt, heeft u niets meer te vertellen over de opvoeding van uw kind. Sinds 1 januari 2015 is hiervoor 1 gezagsbeëindigende maatregel in de plaats gekomen. En is er geen sprake meer van ontheffing of ontzetting uit het ouderlijk gezag. Een gezagsbeëindigende maatregel kan, zoals hierboven beschreven, voorkomen als is gebleken dat de ontwikkeling van uw kind in ernstig gevaar is. Bureau Jeugdzorg krijgt in de meeste gevallen de voogdij en uw kind wordt opgevoed door het pleeggezin. Het is dus een permanente maatregel, al kunt u na verloop van tijd wel verzoeken om in uw gezag hersteld te worden. Ook uw kind of de Raad voor de Kinderbescherming kan hierom vragen. Dit gaat natuurlijk allemaal via de rechter. Dit verzoek wordt ingewilligd indien herstel in het gezag in het belang is van het kind of als gebleken is dat u duurzaam de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van uw kind kan dragen. Samen met Uw advocaat wordt een plan van aanpak opgesteld en wordt u geadviseerd over de volgende vervolgstappen.

Laat ons helpen

Wilt u een advocaat Jeugdrecht oftewel een advocaat die gespecialiseerd is in Jeugdzorg zaken? Neem contact op met ons advocatenkantoor. Wij van Taspinar Advocatuur staan klaar om u bij te staan in deze turbulente tijd.