Loonvordering komt veelal ter sprake na een arbeidsconflict of nadat een bedrijf in financiële problemen is gekomen en een werknemer niet op tijd uitbetaald kan worden. De meest voorkomende situaties waarbij loonvordering ontstaat zijn:

 • Loonvordering door faillissement van een bedrijf
 • Ontslag op staande voet
 • Onenigheid over saldo op vakantiedagen
 • Verrekening studie- en/of reiskosten
 • Loonvordering na arbeidsconflict
 • Financiële problemen werkgever

De uitbetaling van loon is een delicate kwestie. Wanneer hierin gefaald wordt, kan dit grote gevolgen hebben voor zowel werknemer als werkgever.

 • De werknemer kan in grote problemen komen en niet in staat zijn zich in zijn of haar levensonderhoud te voorzien.
 • De werkgever kan een flinke boete te wachten staan.

Wanneer loonvordering ter sprake komt is het raadzaam juridische hulp van een gespecialiseerde advocaat bij loonvordering in te schakelen, zowel voor werknemer als werkgever.

De rol van een advocaat bij loonvordering voor werknemer

Als werknemer kunt u in grote problemen komen wanneer uw loon niet wordt uitbetaald. Ook kan het zijn dat u zich tekortgedaan voelt en recht meent te hebben op de uit- of doorbetaling van loon, bijvoorbeeld na ontslag. Een advocaat kan:

 • U helpen de loonvorderingsprocedure te starten.
 • De loonvordering instellen en de loonvordering dagvaarding voor u opmaken.
 • Uitzoeken wat uw rechten precies zijn en berekenen hoeveel loon of compensatie u dient te ontvangen.
 • Uw helpen en adviseren wanneer er verjaring van loonvordering

De rol van een advocaat bij loonvordering voor werkgever

Als werkgever heeft u wellicht te maken gehad met een arbeidsconflict en een werknemer moeten laten gaan. Een moeilijke kwestie, zeker wanneer loonvordering ter sprake komt. Wellicht bent u het (gedeeltelijk) niet eens met de eisen van uw werknemer en heeft u iemand nodig die voor uw belangen opkomt. Ook kan het zijn dat uw als werkgever in financiële problemen verkeert, waardoor het voor u onmogelijk is loon uit te betalen. Een advocaat kan:

 • Voor uw belangen opkomen en zorgen dat de loonvordering rechtvaardig is.
 • Indien nodig, helpen met een faillissement aan te vragen en hoge boetes voorkomen.
 • U op de hoogte brengen van uw plichten en de wettelijke rente bij loonvordering.
 • U informeren over de veranderingen op het gebied van loonvordering en WWZ na 1 juli 2015 ( Wet Werk en Zekerheid)

De advocaten bij Taspinar Advocatuur zijn betrokken, zakelijk en gespecialiseerd in arbeidsrecht. Met jarenlange ervaring kunnen zij u, werknemer of werkgever, de ideale advocaat bieden die opkomt voor uw rechten en belangen in het geval van loonvordering. Neem contact op voor persoonlijk advies over de rol van een advocaat bij loonvordering.