Na lang zoeken heeft u eindelijk een leuke baan gevonden. De werkgever vraagt aan het einde van de sollicitatieprocedure automatisch naar een verklaring omtrent gedrag (VOG). Maar wat als u deze helemaal niet kunt krijgen? In dat geval is het raadzaam om de hulp van een advocaat in te schakelen. Wij gaan samen met u op zoek naar een goede oplossing voor deze vervelende situatie, zodat u niet belemmerd wordt bij het vinden van werk. Let op: ook bij een eventuele visumaanvraag of emigratie kan er naar een VOG gevraagd worden.

Wat is een verklaring omtrent gedrag?

Allereerst is het belangrijk om helder te krijgen wat de definitie van een VOG is. Kort gezegd gaat het om een bewijs van goed gedrag. Hierin wordt bevestigd dat u geen strafbare feiten op uw naam heeft staan, en dus een goede partij bent om een dienstverband mee aan te gaan (of een visum toe te staan). Een verklaring omtrent gedrag aanvragen gaat alleen niet altijd even makkelijk.

Er zijn een aantal scenario’s denkbaar waarin de afgifte van een verklaring omtrent gedrag u geweigerd wordt. Wanneer u schuldig bent bevonden aan het plegen van een strafbaar feit, kunt u dit document niet onmiddellijk bemachtigen. Een advocaat kan u helpen om een VOG bezwaarschrift op te stellen of een VOG zienswijze in te dienen, zodat u de kans krijgt om uw verhaal te doen. Soms wordt er vooraf al om een toelichting gevraagd. Zorg ervoor dat u dan zo snel mogelijk contact opneemt met een advocatenkantoor om uw kans op een VOG te vergroten.

Wordt uw aanvraag voor een VOG definitief geweigerd?

Zelfs als u definitief geen verklaring omtrent gedrag toegekend krijgt, kunnen wij iets voor u betekenen. Zo kunnen we voor u in beroep gaan tegen dit besluit, en begeleiden we u bij een nieuwe aanvraag. De vraag is natuurlijk hoe lang u last kunt hebben van iets waar u al jaren geleden schuldig aan bent bevonden. Over het algemeen geldt er een VOG terugkijktermijn van 4 jaar. Wordt er in die periode niets teruggevonden, dan ontvangt u hem alsnog. Zo kunt u bijvoorbeeld een VOG na diefstal krijgen, als dit strafbare feit ‘verjaard’ is.

Hoe lang is een VOG geldig?

Een verklaring omtrent gedrag is 6 maanden geldig. De kosten bedragen €30.

Taspinar Advocatuur is gespecialiseerd in arbeidszaken. Met onze hulp kunt u een VOG krijgen ondanks een strafblad. Neem contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken. Ook met aanvullende vragen over de betekenis van een VOG kunt u bij ons terecht.