Ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn voor zowel werknemer als werkgever erg moeilijke kwesties en spanningen tussen beide partijen zijn vaak niet te voorkomen.

Als werknemer brengt uw gezondheid heel wat zorgen en onzekerheden met zich mee. Gelukkig krijgt u de nodige wettelijke bescherming wat betreft uw inkomen en kunt u niet zomaar ontslagen worden.

Als werkgever heeft u het beste met uw werknemer voor, maar ook met uw bedrijf. De kosten van een zieke werknemer kunnen hoog oplopen en u voelt zich tamelijk machteloos.

Al zijn er geen kwade intenties, het is soms onvermijdelijk dat spanningen tussen werknemer en werkgever dusdanig oplopen dat ontslag ter sprake komt. De rol van een advocaat tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid kan van groot belang zijn.

Rol advocaat bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, voor de werknemer

Als werknemer geniet u de nodige bescherming wanneer het aankomt op uw inkomen en baan.  U kunt niet zomaar ontslagen worden binnen de eerste twee jaar van ziekte of arbeidsongeschiktheid. De volgende rechten en plichten zijn van toepassing:

 • Werknemer en werkgever dienen, in het kader van de Wet Poortwachter, er alles aan te doen om vervangend en gepast werk te vinden voor werknemer.
 • U heeft als werknemer een re-integratieplicht bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Een bedrijfsarts, en eventueel het UWV, kijkt in hoeverre u bepaalde werkzaamheden nog kan verrichten.

De rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid kunnen per geval verschillen. Een gespecialiseerde advocaat kan u helpen o.a. de volgende zaken te verhelderen:

 • Hoe zit het met uw rechten en plichten na de eerste twee jaar ziekte?
 • Wat kunt u doen als er alsnog ontslag dreigt tijdens de eerste twee jaar?
 • Gelden er andere regels voor het onderwijs en als ambtenaar bij ziekte en arbeidsongeschiktheid?

Rol advocaat bij ziekte en arbeidsongeschiktheid werkgever

Als werkgever kunt u zich tamelijk machteloos voelen wanneer een werknemer langdurig ziek is. De werknemer wordt financieel goed beschermt, terwijl voor u de kosten hoog op kunnen lopen.

 • Als werkgever bent u verplicht de eerste twee jaar van ziekte het loon van de werknemer door te betalen.
 • Ook heeft u een re-integratieplicht, wat inhoudt dat u er alles aan dient te doen, samen met de werknemer, om gepaste en vervangende werkzaamheden te vinden.
 • Er zijn een aantal uitzonderingen waardoor u alsnog de arbeidsovereenkomst kunt ontbinden via de kantonrechter tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid binnen de eerste twee jaar.

Voor sommige vraagstukken is het raadzaam een gespecialiseerde advocaat in te schakelen die u kan bijstaan en advies kan geven over o.a. het volgende:

 • Dient u twee jaar lang het gehele loon van een werknemer door te betalen?
 • Wat zijn de gevolgen voor u wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is door een bedrijfsongeval?
 • In welke uitzonderlijke gevallen kunt u een werknemer wel ontslaan binnen de eerste twee jaar van ziekte?
 • Wat is er voor u als werkgever veranderd m.b.t. de Wet Werk en Zekerheid na 1 juli 2015?

De advocaten bij Taspinar Advocatuur zijn betrokken, zakelijk en gespecialiseerd in arbeidsrecht.. Neem contact op voor persoonlijk advies over de rol van een advocaat bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.