U wenst uw partner naar Nederland te halen. Om Nederland in te reizen heeft uw partner een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. Een mvv is een visum voor verblijf in Nederland van langer dan negentig dagen. Sommige landen zijn vrijgesteld van het mvv vereiste, zoals de Verenigde Staten van Amerika en de EU-landen.

U volgt dan de procedure voor Toegang en Verblijf, de zogeheten TEV-procedure. Voordat de TEV procedure kan worden opgestart, moet uw partner het Basisexamen Inburgering in het Buitenland behalen.  Na het behalen van het inburgeringexamen dient u binnen één jaar de TEV procedure op te starten.

Naast het inburgeringsvereiste zijn er nog een aantal voorwaarden waar u aan dient te voldoen. Er moet sprake zijn van een duurzame en exclusieve relatie. Tevens dient u (de referent) te beschikken over een duurzaam en voldoende inkomen. Het inkomensvereiste wordt ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast.

In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor een vrijstellingsgrond. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via ons contactformulier of bel ons op 020 620 0015.