Wat is er veranderd binnen de nieuwe Wet Werk en Zekerheid na 1 juli 2015?

De Wet Werk en Zekerheid is van groot belang voor zowel werknemer als werkgever. Wellicht bent u in een arbeidsconflict verzeild geraakt of is er sprake van een langdurig zieke werknemer. Beide partijen zoeken naar een rechtvaardige oplossing waar zowel de werknemer als de werkgever zich goed bij voelt. De Wet Werk en Zekerheid speelt hierbij een belangrijke rol en heeft invloed  op o.a. de volgende aspecten.

 • Aanzegplicht
 • De proeftijd
 • De loondoorbetalingsverplichting
 • Het ontslagrecht
 • Het concurrentiebeding
 • Tijdelijke contracten
 • De WW

In de nieuwe Wet Werk en Zekerheid na 1 juli 2015 zijn er op 3 vlakken een aantal zaken gewijzigd.

 1. Wet Werk en Zekerheid flexibele arbeid 2015
 2. Wet Werk en Zekerheid ontslag 2015
 3. Wet Werk en Zekerheid WW 2015

Invloed wijzingen Wet Werk en Zekerheid werknemer

Flexibele arbeid
 • Na 2 jaar moet een flexwerker aanspraak kunnen maken op een vast contract.
 • Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een pauze van 6 maanden of minder opvolgen.
Ontslag
 • Het wordt voor uw werkgever makkelijker en rechtvaardiger u te kunnen ontslaan bij bijvoorbeeld een arbeidsconflict.
 • Alle werknemers hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een transitievergoeding.
WW
 • De maximale duur van de WW wordt stapsgewijs teruggebracht van 1 januari 2016.
 • De focus binnen de WW zal liggen op het zo snel mogelijk krijgen van nieuw werk.
 • Op 1 juli 2015 wordt na een half jaar al het werk als passend gezien.
 • Op 1 juli wordt de inkomensverrekening ingevoerd.

Invloed wijzigingen Wet Werk en Zekerheid werkgever

Flexibele arbeid
 • Na 2 jaar moet een flexwerker aanspraak kunnen maken op een vast contract binnen uw bedrijf.
 • Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een pauze van 6 maanden of minder opvolgen.
Ontslag
 • Als werkgever word het makkelijker, eerlijker en minder kostbaar om een werknemer te ontslaan.

Wilt u weten wat de wijzigingen in uw specifieke geval zullen betekenen, maar neemt u liever niet de gehele tekst van de Wet Werk en Zekerheid door? Neem dan een gespecialiseerde advocaat in dienst die het nodige uitzoekwerk uit handen kan nemen en u bij kan staan in het streven naar een goede oplossing.

Taspinar Advocatuur is betrokken, zakelijk en gespecialiseerd in arbeidsrecht. Met jarenlange ervaring kunnen zij u, werknemer of werkgever, de ideale advocaat bieden die opkomt voor uw rechten en belangen. Neem contact op voor de persoonlijk advies en hulp bij de nieuwe Wet Werk en Zekerheid.