Is uw WIA uitkering stopgezet en bent u het daar niet mee eens? Dan is het van groot belang dat u hier bezwaar tegen maakt. Dit is nogal een uitdaging, want er kunnen verschillende oorzaken zijn voor het stopzetten van uw WIA uitkering. Om actie te kunnen ondernemen tegen het besluit van het UWV om uw uitkering te schorsen, is het daarom belangrijk dat u weet wat de precieze reden van de stopzetting is. Met een advocaat zet u alle feiten op een rijtje en dient u een gedegen bezwaar in bij het UWV. Dit natuurlijk met het uiteindelijke doel om uw WIA uitkering weer in gang te zetten.

 

WIA uitkering stopt: wat nu

Waar te beginnen? Belangrijk om te weten is dat een WIA uitkering stopt in de volgende situaties:

 

  • Als het UWV beslist dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent

Het UWV beoordeelt zo nu en dan uw arbeidsongeschiktheid opnieuw. Wanneer de arts en de arbeidsdeskundige van het UWV vinden dat u weer meer kunt gaan werken, dan kan uw WIA-uitkering gestopt worden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer aan het einde van de loongerelateerde uitkering (LGU) wordt gekeken of u een loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering zult krijgen. Het is belangrijk om dan snel de hulp van de advocaat in te schakelen. Deze kan dan uitzoeken waarom het UWV u meer arbeidsgeschikt vindt en of dit terecht is.

  • Als u meer gaat werken en meer gaat verdienen

Ontvangt u een loongerelateerde uitkering (LGU)? Deze wordt niet zomaar stopgezet. Er zit wel een maximale duur aan deze uitkering, dus het is goed om dit na te kijken. Als deze is afgelopen heeft u waarschijnlijk een loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering gekregen. Hier zijn weer meerdere voorwaarden aan verbonden. Weet u dat u een van deze twee uitkeringen krijgt, dan kunt u dit met uw advocaat bespreken. Deze zoekt voor u uit op grond waarvan uw WIA uitkering geschorst is, of dit terecht is, en of u misschien een andere uitkering kunt krijgen.

  • Als u de AOW-leeftijd bereikt

In dit geval wordt uw WIA uitkering geweigerd, omdat u een AOW-pensioen krijgt. Dit gebeurt op de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt.

  • Als u verhuist naar een niet-verdragsland

Uw WIA uitkering stopt bij verhuizing alleen als u verhuist naar een land waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten. Over het algemeen zijn er afspraken met alle EU-landen. Ook buiten de EU zijn er landen waar u wel gewoon een WIA uitkering ontvangt. Raadpleeg uw advocaat om te weten welke afspraken waar gelden.

  • Als u in hechtenis zit

Bent u langer dan een maand gedetineerd? Dan mag het UWV uw uitkering stopzetten. Hier kunt u tijdens uw hechtenis helaas niets aan veranderen. Wel kunt u er samen met uw advocaat voor zorgen dat er na uw detentie een aanvraag klaarligt om uw uitkering te hervatten. Dit kan natuurlijk alleen als u nog steeds arbeidsongeschikt bent.

  • Als u overlijdt

Dit spreekt voor zich. Er kan mogelijk wel aanspraak worden gemaakt op een overlijdensuitkering voor de nabestaande. Ook hier is juridische hulp van belang.

 

Samen staat u sterker

Heeft u nog meer vragen over de beëindiging van uw WIA uitkering? Neem dan gerust contact op met Taspinar Advocatuur. Wij zijn gespecialiseerd in arbeidsrechtzaken en kunnen u helpen bij het zo snel mogelijk hervatten van uw WIA uitkering. Wel fijn om alle regelzaken bij ons neer te leggen: dat scheelt een hoop stress.