Mocht u het verblijfsdoel van uw verblijfsvergunning willen wijzigen omdat de relatie tussen u en uw partner is verbroken, dan kan Taspinar Advocatuur naast uw familierechtelijke procedure u eveneens helpen bij het wijzigen van uw verblijfsvergunning. In sommigen gevallen kunt u in aanmerking komen voor voortgezet verblijf op grond van een zelfstandige verblijfsvergunning.

Indien u de afgelopen vijf jaar verblijf bij echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner heeft gehad, dient u aan te tonen dat u het inburgeringsexamen heeft behaald. In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling of ontheffing van het inburgeringsexamen. Belangrijk om te weten is dat u niet hoeft aan te tonen dat u over een duurzaam en voldoende inkomen beschikt.

Turkse onderdanen of gezinsleden van Turkse onderdanenĀ  die een verblijfsvergunning verblijf bij partner hebben dan wel hebben gehad kunnen na drie jaar een aanvraag indienen voor voortgezet verblijf op grond van een zelfstandige verblijfsvergunning.

Wilt u weten onder welke voorwaarden wijziging van uw verblijfsvergunning mogelijk is, neem dan contact met ons op via onsĀ contactformulier of bel ons op 020 620 0015.